Slévárenské vady - FLOW-3D
18207
page-template-default,page,page-id-18207,page-child,parent-pageid-18286,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Slévárenské vady

napowietrzenie metalu Flow 3D

Zachycení vzduchu kovem (Air Entrapment Defects)

Tento model se používá pro odhadnutí množství vzduchu uzavřeného v kovu během vyplňování formy. Model je založen na jednoduchých fyzikálních mechanismech, dodává informace o rozložení plynové porezity odlitku. S pomocí tohoto modelu lze zabránit provzdušnění kovu na místech důležitých pro danou konstrukci nebo zcela odstranit vady spojené s plynovou porezitou.

Jádrové plyny (Core Gas Defects )

Model Core Gas umožňuje monitorování uvolňování jádrových plynů, vznikajících v důsledku zahřívání pískových jader horkým kovem během vyplňování dutiny formy, spolu s jejich transportem. Tento model umožňuje analyzovat odvádění jádrových plynů za účelem zamezení penetrace do hloubi kovu. Program analyzuje ztráty sorbentu, který přímo působí na odolnost jádra. Simulace vyplnění a tuhnutí odlitku se zohledněním modelu Core Gas umožňuje určit potencionální nárazy plynu do tekutého kovu.

gazy rdzeniowe Flow 3D
erozja formy

Eroze formy (Die Erosion Defects )

FLOW-3D Cast podrobně předvídá erozi formy během vyplňování vysokotlakých forem. Tlak kovu snižující hodnotu o několik atmosfér pod tlak plynu v oblastech s vysokou rychlostí toku vyvolává kavitaci. FLOW-3D Cast analyzuje rozdíly mezi tlakem kavitace a místním tlakem kovu. Nejexponovanější místa jsou oblasti s velkými rozdíly tlaků.

Mikroporezita (Microporosity Defects )

FLOW-3D Cast disponuje modelem speciálně vytvořeným pro předvídání výskytu vad mikroporezity, které vznikají během koncové fáze tuhnutí odlitku. Na základě těchto výsledků můžeme už během rané projektové fáze zavézt úpravy, které mají vady odstranit. Odlévání kovových dílů je velmi často k ničemu, protože mají velké vady v podobě stahovací porezity, která se rozvíjí během smršťování kovu ve fázi tuhnutí. Správná konstrukce slévárenské formy umožňuje zesílit dalším tekutým kovem oblasti, v nichž dochází ke smršťování. Jiným druhem porezity jsou malé bublinky, jejichž celkový objem nepřekračuje hodnotu 1 %. Model Microporosity Defects byl vytvořen právě pro hodnocení těchto vad.

760-na-500-flow-3d-cast6
760-na-500-flow-3d-cast5

Tuhnutí a smršťování (Solidification & Shrinkage Defects )

FLOW-3D Cast je vybaven kompletní sadou nástrojů k modelování a uvádění oblastí stahovací porezity. Existuje široké rozpětí vad spojených s tuhnutím, jako je segregace, tepelné napnutí, mikro a makroporezita. Prvním důležitým krokem, který umožňuje získání správného rozložení teploty v odlitku je správná analýza vyplnění formy a získání tepelného profilu formy na tomto základě, což je vstupní podmínkou pro proces tuhnutí. Program FLOW-3D Cast umožňuje analýzu vzniku stahovací porezity a zhodnocení směrovosti tuhnutí.

Oxidace kovu (Surface Oxide Defects )

FLOW-3D Cast umožňuje sledování polohy oxidovaného kovu vznikajícího během vyplňování dutin formy. Oxidy vznikají během kontaktu tekutého kovu s atmosférou. Konečná lokalizace vad závisí na obecných svázaných podmínkách toku a charakteristice tečení materiálu, např. stratifikace proudu po překročení přívodní štěrbiny, úderu kapalného kovu do dutiny formy.

flow3d9
760-na-500-flow-3d-cast8

Napětí a tepelné deformace (Thermal Stress Defects )

Model tepelných napnutí umožňuje přesně predikovat nárůst tepelných napnutí a deformací během tuhnutí odlitku. Nárůst napětí se vypočítá jak v odlitku, tak ve formě.