Jednorázové formy - FLOW-3D
18238
page-template-default,page,page-id-18238,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jednorázové formy

Pískové – jednorázové formy (Sand Molds)

Při odlévání do pískových forem sehrává důležitou roli proces tuhnutí, který zohledňuje chladítka a pláště za účelem kontroly směrovosti tuhnutí odlitku a jeho přívodu. FLOW-3D Cast zohledňuje každou etapu procesu za účelem poskytnutí přesného rozložení teploty přímo ovlivňující rozložení stahovacích vad.

Gravitační lití (Gravity Pour)

Gravitační lití se nejčastěji používá k odlévání velkých dílů (obvykle zhotovovaných z litiny, bronzu, mosazi nebo hliníku). Většinu slévárenských procesů, včetně lití do jednorázových a trvalých forem, lze simulovat v softwaru FLOW-3D Cast. Proces vyplňování dutiny formy kapalným materiálem je rozhodně méně bouřlivý než v případě tlakového lití, ovšem i zde se mohou vyskytovat vady spojené s plynovou porezitou, plynoucí z uzavírání vzduchu kapalným kovem. Program FLOW-3D Cast umožňuje zohlednit tok kovu včetně rozložení teploty a její změny během vyplňování formy a zároveň analyzuje tuhnutí a poskytuje tak informace o poloze tepelných uhlů, směrovosti tuhnutí a poloze vad stahovací porezity.

gravity pour FLOW 3-D Cast
FLOW-3D Gravity

Simulace vyplnění dutiny formy (Accurate Filling Simulations)

Během procesu vyplňování dutiny formy se analyzují jevy, jako je oxidace kovu, provzdušnění, plynová porezita. Simulace tečení kovu umožňuje objevit problémy spojené s konstrukcí nalévacích a přepadových systémů před spuštěním výroby a ušetřit tak čas a peníze.
Důkladná analýza vyplnění dutiny formy, to není jen sledování polohy vad spojených s oxidováním a provzdušněním, ale také přesné rozložení teploty kovu, které je základem pro zahájení analýzy tuhnutí odlitku.

 

Tuhnutí odlitku (Solidification of Castings)

Existuje mnoho vad spojených s tuhnutím kovu, jako je segregace, tepelné napnutí, mikro a makroporezita. První důležitou etapou pro získání přesných výsledků tuhnutí je analýza vyplnění dutiny formy, která obsahuje správný tepelný profil. Software FLOW-3D Cast umožňuje odhalit mnoho vad spojených s procesem tuhnutí. Při používání simulace během etapy projektování získáme možnost včas objevit polohu vad a ušetřit tak čas, tolik důležitý při zavádění nových projektů na trh.

FLOW-3D Cast it

Lití technikou plné formy

Proces tvorby odlitků metodou plné formy začíná od využití jednorázového modelu ze zpěněného polystyrenu, který se vkládá do rámu a zasypává suchým pískem bez slinovadla. Během lití se polystyrenový model roztaví a následně zplyňuje, kov vyplňuje dutinu formy, přičemž přijímá tvar modelu.

Program FLOW-3D Cast umožňuje provedení simulace vyplnění dutiny formy, včetně vytvrzování odlitku, a navíc lze v programu předpokládat polohu vad vyplývajících ze sloučení polystyrenového modelu s kovem.

lost foam FLOW-3D CAST
FLOW-3D Cast it2

Odstředivé lití

Při tomto procesu se nejčastěji forma otáčí vysokou rychlostí, zatímco roztavený kov přilne k dutině formy v důsledku účinku odstředivé síly. Existuje několik druhů tohoto procesu:

  • odstředivé s vodorovnou nebo svislou dělicí rovinou
  • polo odstředivé
  • pod odstředivým tlakem

Software FLOW-3D umožňuje provedení simulace všech výše uvedených druhů procesu odstředivého odlévání, se zohledněním toku kovu a jeho vytvrzování.

Kontinuální lití

Podstatou kontinuálního lití (svislého, vodorovného) je charakter vyplnění formy. Tekutá slitina gravitačně a kontinuálně vyplní kovovou formu, odlitek pak kontinuálně opouští tuto formu na její opačné straně. Tato metoda je používána k odlévání dílů stejného průřezu a značné délky.

Existují mnohé aspekty procesu kontinuálního lití, které mohou být předmětem optimalizace:

  • Vyplnění kádě v počáteční fázi
  • Doba dodávky materiálu
  • Změna tvaru kádě
  • Rozložení teploty

Tvorba pískových jader

Software FLOW-3D Cast má speciální nástroj, který umožňuje simulaci vstřelování jader a jejich sušení.

Vstřelování jader   

Písková jádra jsou vytvářena pomocí vstřelování písku do formy. Podstatným kritériem hodnocení kvality jádra je sourodé rozložení písku, umožňující dosažení dobré stálosti. Metoda vstřelování se vyznačuje vysokou rozměrovou přesností získaných jader. Software FLOW-3D Cast umožňuje uživateli dosažení optimální konfigurace trysek prostřednictvím změny jejich polohy a množství. Program umožňuje také ověření odvzdušnění formy.

wytwarzanie rdzeni FLOW-3D
suszenie rdzeni FLOW-3D cast

Sušení jader

Model sušení analyzuje rozložení vlhkosti v jádrech. Běžné sušení se provádí přivedením horkého vzduchu. Simulace ohřevu a odpařování vlhkosti umožňuje optimalizaci procesu sušení. Program FLOW-3D Cast  umožňuje minimalizaci nákladů spojených se spotřebou energie nezbytné k ohřevu a přívodu vzduchu.