Prognozowanie wad odlewniczych - FLOW-3D
17502
page-template-default,page,page-id-17502,page-child,parent-pageid-17433,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Prognozowanie wad odlewniczych

napowietrzenie metalu Flow 3D

Napowietrzenie metalu

Model ten jest stosowany w celu oszacowania ilości powietrza zamkniętego w metalu podczas wypełnienia formy. Model oparty na prostych mechanizmach fizycznych dostarcza informacje o rozkładzie porowatości gazowej w odlewie. Za pomocą tego modelu można zapobiec napowietrzeniu metalu w miejscach istotnych dla danej konstrukcji lub całkowicie wyeliminować wady związane z porowatością gazową.

Gazy rdzeniowe

Model Core Gas daje możliwość monitorowania wydzielania gazów rdzeniowych łącznie z ich transportem, powstających na skutek podgrzewania rdzeni piaskowych gorącym metalem w czasie wypełnienia wnęki formy. Model ten pozwala analizować odprowadzenie gazów rdzeniowych w celu uniknięcia ich penetracji w głąb metalu. Program analizuje straty środka wiążącego, który bezpośrednio wpływa na wytrzymałość rdzenia. Symulacja wypełnienia i krzepnięcia odlewu z uwzględnieniem modelu Core Gas daje możliwość określenia potencjalnego uderzenia gazu w ciekły metal.

gazy rdzeniowe Flow 3D
erozja formy

Erozja formy

FLOW-3D Cast dokładnie przewiduje erozję formy podczas wypełniania form wysokociśnieniowych. Ciśnienie metalu obniżając wartość o  kilka atmosfer poniżej ciśnienia gazu w obszarach o dużych prędkościach przepływu powoduje kawitację. FLOW-3D Cast analizuje różnicę pomiędzy ciśnieniem kawitacji a lokalnym ciśnieniem metalu. Najbardziej narażone miejsca to obszary o dużych różnicach ciśnień.

Mikroporowatość

FLOW-3D Cast posiada model specjalnie stworzony do przewidywania występowania wad mikroporowatości tworzących się w końcowej fazie krzepnięcia odlewu. Bazując na tych wynikach możemy już we wczesnej fazie projektowej wprowadzić korekty w celu usunięcia wad. Odlewane części metalowe bardzo często są bezużyteczne, ponieważ mają duże wady w postaci porowatości skurczowej, rozw3ijającej się podczas skurczu metalu w fazie krzepnięcia. Właściwa konstrukcja formy odlewniczej pozwala zasilić dodatkowym płynnym metalem regionach w których skurcz występuje. Innym rodzajem porowatości są małe pęcherzyki, których całkowita objętość nie przekracza wartości 1%. Model Microporosity Defects został właśnie stworzony do oceny tych wad.

760-na-500-flow-3d-cast6
760-na-500-flow-3d-cast5

Krzepnięcie i skurcz

FLOW-3D Cast posiada kompletny zestaw narzędzi do modelowania I wskazywania obszarów porowatości skurczowej. Istnieje szeroki zakres wad związanych z krzepnięciem jak segregacja, naprężenia cieplne, mikro i makroporowatość. Pierwszym ważnym krokiem umożliwiającym uzyskanie właściwego rozkładu temperatury w odlewie jest poprawna analiza wypełnienia formy i uzyskanie na jej podstawie profilu termicznego formy, będącego warunkiem wstępnym do procesu krzepnięcia. Program FLOW-3D Cast umożliwia analizę powstawania porowatości skurczowej I ocenę kierunkowości krzepnięcia.

Utlenienie metalu

FLOW-3D Cast umożliwia śledzenie położenia utlenionego metalu powstającego w czasie wypełnienia wnęki formy. Tlenki tworzą się podczas kontaktu ciekłego metalu z atmosferą. Ostateczna lokalizacja wad zależy od ogólnych warunków przepływu związanych a charakterystyką płynięcia metalu, m.in. rozwarstwienie strugi po przekroczeniu szczeliny wlewowej, uderzeniu ciekłego metalu w wnękę formy.

flow3d9
760-na-500-flow-3d-cast8

Naprężenia i odkształcenia cieplne

Model naprężeń termicznych pozwala dokładnie przewidzieć wzrost naprężeń cieplnych i odkształceń w czasie krzepnięcia odlewu. Wzrost naprężeń obliczany jest jednocześnie w odlewie i w formie.