Odlewanie do form jednorazowych - FLOW-3D
17753
page-template-default,page,page-id-17753,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Odlewanie do form jednorazowych

Formy piaskowe – jednorazowe

W odlewaniu do form piaskowych istotną rolę odgrywa proces krzepnięcia uwzględniający ochładzalniki i otuliny w celu umożliwiające kontrolę nad kierunkowością krzepnięcia odlewu i jego zasilania. FLOW-3D Cast uwzględnia każdy etap procesu w celu dostarczenia dokładnego rozkładu temperatury bezpośrednio wpływającego na położenia wad skurczowych.

Odlewanie grawitacyjne

Odlewnie grawitacyjne wykorzystywane jest najczęściej przy wytwarzaniu dużych części (zazwyczaj wykonanych z żeliwa, brązu, mosiądzu lub aluminium). Większość procesów odlewniczych, włączając odlewanie do form jednorazowych i trwałych, może być symulowanych w oprogramowaniu FLOW-3D Cast. Proces wypełnianie wnęki formy ciekłym metalem jest zdecydowanie mniej burzliwy niż w przypadku odlewania ciśnieniowego, jednak również tutaj mogą występować wady związane z porowatością gazową, wynikającą z zamykania powietrza przez ciekły metal. Program FLOW-3D Cast pozwala uwzględnić przepływ metalu łącznie z rozkładem temperatury i jej zmianą w czasie wypełniania formy jak również analizuje krzepnięcie dostarczając informacje o położeniu węzłów cieplnych, kierunkowości krzepnięcia i położeniu wad porowatości skurczowej.

gravity pour FLOW 3-D Cast
FLOW-3D Gravity

Symulacja wypełnienia wnęki formy

Podczas procesu wypełniania wnęki formy analizie podlegają takie zjawiska jak utlenianie metalu, napowietrzenie, porowatość gazowa. Symulacja płynięcia metalu pozwala wykryć problemy związane z konstrukcją układów wlewowych i przelewowych przed uruchomieniem produkcji, oszczędzając czas i pieniądze.

Dokładna analiza wypełniania wnęki formy to nie tylko śledzenie położenia wad związanych z utlenieniem i napowietrzeniem, ale również dokładny rozkład temperatury metalu, który jest podstawą do rozpoczęcia analizy krzepnięcia odlewu.

Krzepnięcia odlewu

Istnieje wiele wad związanych z krzepnięciem metalu takich jak segregacja, naprężenia cieplne, mikro i makro-porowatość. Pierwszym ważnym etapem w celu uzyskania dokładnych wyników krzepnięcia jest analiza wypełnienia wnęki formy, zawierająca właściwy profil termiczny. Oprogramowanie FLOW-3D Cast umożliwia wykrywanie wielu wad związanych z procesem krzepnięcia. Stosując symulacje na etapie projektowania otrzymujemy możliwość wczesnego wykrycia położenia wad oszczędzając czas, tak istotny przy wdrażaniu nowych projektów na rynek.

FLOW-3D Cast it

Odlewanie techniką pełnej formy

Proces wytwarzania odlewów metodą pełnej formy rozpoczyna się od wykorzystania jednorazowego modelu ze spienionego polistyrenu (styropianu), który wkłada się do skrzynki i obsypuje się go suchym piaskiem pozbawionym lepiszcza. Podczas zalewania styropianowy model zostaje stopiony, a następnie zgazowany, a metal wypełnia wnękę formy, odwzorowując kształt modelu.

Program FLOW-3D Cast umożliwa wykonanie symulacji wypełnienia wnęki formy łącznie z krzepnięciem odlewu, a dodatkowo program pozwala przewidzieć położenie wad wynikających ze związania się modelu styropianowego z metalem.

lost foam FLOW-3D CAST
FLOW-3D Cast it2

Odlewanie odśrodkowe

W procesie tym najczęściej forma obraca się z dużą prędkością, podczas gdy stopiony metal przylega do wnęki formy w wyniku działania siły odśrodkowej. Istnieje kilka odmian tego procesu:

  • odśrodkowe z pionową i poziomą linią podziału
  • pół-odśrodkowe
  • pod ciśnieniem odśrodkowym

Oprogramowanie FLOW-3D umożliwia przeprowadzanie symulacji wszystkich w/w typów procesu odlewania odśrodkowego uwzględniając płynięcie metali i jego krzepnięcie.

Odlewanie ciągłe

Istotą odlewania ciągłego (pionowego, poziomego) jest charakter wypełniania formy. Ciekły stop zapełnia grawitacyjnie i w sposób ciągły metalową formę, odlew zaś w sposób ciągły opuszcza tę formę po jej przeciwnej stronie. Metoda ta jest wykorzystywana do odlewania części o stałym przekroju i znacznej długości.

Istnieją liczne aspekty procesu odlewania ciągłego, które mogą być przedmiotem optymalizacji:

  • Wypełnienie kadzi w początkowej fazie
  • Czas dostarczenia metalu
  • Zmiana kształtu kadzi
  • Rozkład temperatury

Wytwarzanie rdzeni piaskowych

Oprogramowanie FLOW-3D Cast posiada specjalne narzędzie umożliwiające symulację strzelania rdzeni i ich suszenia.

Wstrzeliwanie rdzeni  

Rdzenie piaskowe są wytwarzane przez wstrzeliwanie piasku do formy. Istotny kryterium oceny jakości rdzenia jest jednorodny rozkład piasku, umożlwiający osiągnięcie dobrej trwałości. Metoda wstrzeliwania charakteryzuje się dużą dokładnością wymiarową uzyskiwanych rdzeni. Oprogramowanie FLOW-3D Cast pozwala użytkownikowi na uzyskanie optymalnej konfiguracji dysz przez zmianę ich położenia i ilości. Program umożliwia również weryfikację odpowietrzenia formy.

wytwarzanie rdzeni FLOW-3D
suszenie rdzeni FLOW-3D cast

Suszenie rdzeni  

Model suszenia analizuje rozkład wilgoci w rdzeniach. Zwykle suszenie przeprowadza się przez nadmuch gorącego powietrza. Symulacja ogrzewania i odparowania wilgoci pozwala optymalizować proces suszenia. Program FLOW-3D Cast  pozwala minimalizować koszty związane ze zużyciem energii niezbędnej do ogrzania i nadmuchu powietrza.